© Wietsebas 2015
PRA (Progressieve Retina Atrofie ofwel Retinadegeneratie). Een groep van erfelijke netvliesafwijkingen die bij veel rassen voorkomt en tot blindheid leidt Voor ons ras is er een Gentest ontwikkeld. Bij fokplannen is deze test verplicht. CATARACT (niet-congenitaal). Staar. In de lens zijn troebelingen aanwezig. Cataract kan aan één oog of aan beide ogen. (Congenitaal). Dit is aangeboren grauwe staar. DISTICHIASIS Dit is abnormale haargroei in o.a. de ooglidrand, waardoor het oog kan beschadigen. RD Retina Dysplasie. Een aangeboren netvliesafwijking. MPP Membrana pupillaris persistens ( MPP: bloedvatrestjes van voor de geboorte) MPP is een vrij zelden voorkomende, aangeboren oogafwijking. Collie Eye Anomalie. Dit is een aangeboren afwijking van het netvlies, het vaatvlies en de oogzenuw. Goniodysplasie (Ligamentum pectinatum abnormaliteit ). Een aangeboren afwijking van de afvoer van het oogvocht. Een deel van de honden met deze afwijking ontwikkelt hoge oogdruk (glaucoom) Lensluxatie. Het loslaten van de lens.Dit kan een drukverhoging (glaucoom) in het oog veroorzaken en zo tot blindheid leiden Entropion. Dit is een afwijking waarbij een ooglid (meestal het onderooglid) naar binnen draait. Ectropion Dit is een naar buiten gedraaide rand van het onder-ooglid. Microphtalmie Een afwijking met te kleine, onderontwikkelde oogbollen. Cornea Dystrofie Troebel hoornvlies, meestal centraal op het hoornvlies.
Oog afwijkingen